Paikasto – sisätilapaikannusta Sellon kirjastossa

 

Paikaston käyttöä tabletilla

Kuva: Tomas Lamas

Löytämisen riemua on aina voinut kokea kirjastossa. Löytämisen kohteena on voinut olla kirjastokäynnin nimenomaisena syynä olevan kaivatun teoksen noutaminen tai vasta kirjastoon tultua havaittu mielenkiintoinen palvelu tai aihepiiri. Kirjaston palvelujen laajentuessa yhä uusille elämän alueille ja kirjaston tilojen siirtyessä entistä suurempiin yksiköihin, aktiiviset ja omatoimiset asiakkaamme ovat alkaneet vaatimaan parempia opasteita ja työkaluja haluttujen tai itselle uusien teosten tai palvelujen löytämiseen.

Älypuhelinten ilmaannuttua vuosien saatossa useimpien taskuun olemme kirjastossa ja asiakkaiden omista esityksistä arvioineet, että niiden teknologiassa ja sovelluksissa voisi piillä yksi mahdollisuus parantaa aineiston ja tilojen sekä palvelujen löytymistä kirjaston tilassa. Sitä pitää siis päästä kokeilemaan. Koska markkinoilta ei löydy sellaista valmista paikannussovellusta, joka tietäisi suoralta kädeltä, miten esimerkiksi aineistot sijoittuvat kussakin kirjastossa tai mikä on kunkin tilan nimenomainen käyttötarkoitus kullakin hetkellä, käytännössä meidän on paikannuksessa ja kartoituksessa turvauduttava meille räätälöityyn ratkaisuun. Ratkaisun sisältöjen on oltava myös meidän itse myöhemmin muokattavissamme, sillä kirjaston tilojen käyttö on nykypäivänä hyvinkin dynaamista.

 

Espoon kaupungissa 2016 aloitettu digiagendan kokeilut -ohjelma antoi meille mahdollisuuden käynnistää sisätilapaikannukseen liittyvä pilotti Paikasto nopealla aikataululla Sellon kirjastossa Leppävaarassa. Espoon digiagendan yleisenä tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä kokeilukulttuuria ja tehostaa kaupungin palvelujen järjestämistä ja palvelujen tuottamista digikokeiluin. Nopeiden kokeilujen tavoitteena on kerätä kokemuksia, oppeja ja tietoa valintojen tueksi.

 

Kirjasto on ottanut kaupungin uuden lähestymistavan ilolla vastaan, sillä meitä kirjastossa suorastaan polttelee päästä kokeilemaan asiakkaiden kanssa yhdessä uusia ja houkuttelevia juttuja nopealla tahdilla. Ilman massiivista hankintaa ja ennakkotyötä näillä kevyillä kokeiluilla voidaan myös vähentää investointeja sellaisiin palveluihin, joiden lopullinen kysyntä nähdään vasta kokeilemisen jälkeen.

Kuva: Tomas Lamas

Tämän kirjoituksen aiheena olevassa Paikasto-pilotissa arvioidaan Sellon kirjastossa sisätilapaikannuksen hyödyt asiakkaille ja asiakaspalvelulle ja samalla arvioidaan teknologian käytön mahdollisuudet muissa kaupungin palveluissa. Tämän kirjoittamishetkellä alustavat testit on suoritettu Sellon kirjaston henkilökunnan kanssa ja ensimmäinen julkinen testiversio on avattu asiakkaille 14.9.2017.

 

Paikasto on Android-sovellus, joka on toimii useimmilla markkinoilla olevilla Android-laitteilla ja se on ladattavissa maksutta Google Play -kaupasta. Jos ei ole omaa Android-puhelinta, henkilökunnalta voi pyytää testausmahdollisuutta Sellon kirjaston laitteella. Paikasto sisältää Sellon kirjaston karttanäkymän, kohdepisteet ja sijainnit aineiston, tilojen ja palveluiden paikannusta varten Sellon kirjaston kummastakin kerroksesta. Näissä käytetään Google Maps -komponenttia. Paikasto käyttää ohjelmistorajapinnan kautta asiakkaille ennestään tuttua Helmet-aineistohakua ja näyttää paikalla olevista hakutuloksista niiden sijainnin Sellon kirjastossa hyllyn tarkkuudella tai kehottaa lainassa olevan aineiston varaamiseen. Puhelimen käyttäjän oma sijainti näytetään myös kartalla, jos laite on yhteensopiva. Omaan sijaintiin käytetään geomagneettista IndoorAtlas-teknologiaa. Keskeinen potentiaali Paikastoa valittaessa oli, että Paikaston pystyttäminen ei IndoorAtlaksen avulla vaadi oman laitteistoinfrastruktuurin rakentamista kirjaston tilaan vaan alkukartoitus ja ohjelmalliset säädöt riittävät uutta tilaa perustettaessa.

 

Asiakastestauksen päätyttyä teemme toivon mukaan jo lokakuussa arvion siitä, löytääkö Paikasto paikkansa (sic) eli tarvitsevatko asiakkaat sisätilapaikannusta tässä muodossa ja kykeneekö juuri Paikasto antamaan asiakkaille löytämisen riemua niin hyvin, että paikannuksen jatkokehitykselle ja laajentamiselle muihin kirjastoihin on edellytykset.

 

 

Vastaa