Keski- ja Pohjois-Espoon alueen kirjastojen vuosi 2017

Entresse, Kalajärvi, Karhusuo, Kauklahti, kirjastoauto ja kotipalvelu

Keski- ja Pohjois-Espoon alueen kirjastoissa korostui vuonna 2017 kaksi teemaa: aistit ja elämykset sekä moninaisuus ja tasa-arvo. Vuoden alusta voimaan tullut uusi kirjastolaki ohjaa kirjastoja entistä voimakkaammin osallisuuden, demokratian ja tasa-arvon tukemiseen sekä edelleen lukutaitojen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen.

Vuotta 2017 siivitti myös Suomen 100-vuotisjuhlat. Kirjastoissa Suomen historia ja nyky-Suomen moninaisuus oli näkyvissä koko vuoden. Juhlinta huipentui Itsenäisyyspäivän etkoihin, jolloin Entressen kirjastossa järjestettiin itsenäisyyspäivän tanssit ja illalla oma juhla nuorille. Alueen kaikissa kirjastoissa tarjottiin asiakkaille kakkukahvit.

KAIKKI AISTIT KÄYTTÖÖN – ELÄMYS AUTTAA OIVALTAMAAN

Elämykset ja tunteet ovat aivan uuden oivaltamiseen ja oppimiseen. Keski- ja Pohjois-Espoon alueen kirjastoissa on haluttu tarjota asiakkaille mahdollisuus kokea erilaisia maailmoja ja todellisuuksia. Myös tarinat ja mielikuvituksen herättely antavat meille eväitä ymmärtää itseämme ja toisiamme paremmin ja syvemmin.

Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hanke on koko vuoden ajan tarjonnut kurkistuksia eri kulttuureihin ja mahdollisuuden tuoda oma kulttuuri hetkeksi Entressen kirjastoon. Syyslomamatka MAKU-torin moniaistisille kulttuurifestivaaleille oli aito kohtaamistilaisuus ja kulttuuritiedon vaihto elämyksellisesti ja vuorovaikutteisesti eri kulttuuriväestön kesken. Aistihuone on tila, johon yhdessä asiakkaiden kanssa on rakennettu elämyksellisiä ja moniaistisia tiloja, mm. pakolaisleiri ja joulumaailma. Joulun taikaa koettiin myös Kalajärven, Karhusuon ja Kauklahden kirjastoissa, joissa Joulupolku tarjosi taianomaista tunnelmaa lapsille ja lasten vanhemmillekin.

Kesän ajan Entressen kirjaston Estradilla eli kirjaston paraatipaikalla oli ”Mummola” eli perinteinen suomalainen vanhanajan tupa keinutuoleineen ja räsymattoineen. Vanhaa aikaa muisteltiin myös Pula-ajan kahveilla niin Entressessä kuin Kauklahden kirjastossakin yhteistyössä paikallisen Martta-yhdistyksen kanssa. Finland har alltid varit flerspråkig och fortfarande är svenska vårt inhemska språk. I Köklax bibliotek firade vi 100-årig Finland tillsammans med våra svenskspråkiga kunder.

Vuonna 2017 alkoi myös Aistivinkkaus-hanke, jonka tavoitteena on edistää lukuharrastusta yläkoululaisten, lukiolaisten ja ammattikoululaisten keskuudessa moniaistisin menetelmin. Yhteistyössä Teatteri Tuikkeen kanssa syntyi Sokkoteatteri-esitys, jossa yleisö silmät sidottuina eläytyy muiden aistien varassa tarinoihin ja yllättäviin tilanteisiin. Aistielämyksiä oli tarjolla myös vauvoille värikylvyissä, joissa aivan taaperot pääsivät koskettelemaan, haistamaan ja ennen kaikkea näkemään värien loistoa.

Eri maiden ruokakulttuureihin pääsi tutustumaan kokkauspajoissamme, joissa osallistujat itse valmistivat aterian. Monenlaisissa käsityötapahtumissa itse tekeminen ja kokemuksellisuus ovat oppimisen ja oivaltamisen avain. Kirjastoautomme Välkky tarjosi pitkin vuotta monenlaisia elämyksellisiä kohtaamisia lapsille ja nuorille ja kotipalvelu vei aineistoa ja toimintaa myös niiden asiakkaiden luokse, jotka eivät itse pääse kirjastoon. Espoon uudessa sairaalassa kirjaston tarjoamalla toiminnallisella hetkellä on rooli potilaiden kuntouttamisessa.

Kirjasto ihmisten kohtaamispaikkana ja elävänä ja monimuotoisena tilana aiheuttaa välillä jopa liiaksi aistikokemuksia. Kirjastojen äänimaailma on viime vuosina puhuttanut laajasti, myös Keski- ja Pohjois-Espoon alueen kirjastoissa. Entressen kirjaston nuortentila KIBE oli mukana Äänimaisema-hankkeessa, jonka tavoitteena oli löytää akustiikka-alan ammattilaisten opastuksella ratkaisuja liian koviksi koettujen melutasojen hillitsemiseen. Syksyn 2017 aikana KIBE:n sisustusta muutettiin, seinille saatiin ääntä vaimentavia verhoja ja yksi korkea kirjahylly varustettiin ääntä eristävällä levyllä. Tulokset olivat hienot: äänimittauksissa desibelien lasku näkyi, tila palvelee paremmin monenlaisia nuoria ja palaute muilta asiakkailta on ollut kiittävää. Ratkaisuja siis kannattaa hakea!

KESKIÖSSÄ MONINAISUUS JA TASA-ARVO

Kirjasto on kaikille ja kirjaston asiakaskunta samoin kuin henkilökuntakin on moninaista, erilaista ja samalla tasa-arvoista ja yhdenvertaista. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole vain kauniita käsitteitä, vaan ohjaavat toimintaa ja tekemistä kirjastossa. Jokainen on tervetullut kirjaston tarjoamaan yhteisöön.

Lähikirjastoissa käyttöönotettu omatoimikirjastokonsepti tuo kirjastotilan ihan uudella tavalla asukkaiden ja asiakkaiden tilaksi. Kirjastoa on mahdollisuus käyttää myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Yhteisöllisyyden ja yhdessä oleminen tukeminen ja edistäminen edellyttävät myös kirjastolta uusia taitoja ja välineitä, ja niitä yhdessä asukkaiden kanssa kehitämme ja harjoittelemme uudenlaisen kirjastokonseptin käyttämistä.

Vuonna 2017 Entressen kirjastosta käytiin opissa muissa kirjastoissa ja kehiteltiin ja otettiin käyttöön malli, joka tukee kieliharjoittelijoiden suomen kielen oppimista sekä integroitumista niin työyhteisöön kuin alueen muuhun yhteisöön. Kieliharjoittelijoille tarjotaan jokapäiväisten kirjaston töiden lisäksi mahdollisuus opiskella suomea. Opiskelu on mahdollista useiden yhteistyökumppaneiden ansiosta. Kiitos Keski-Espoon SPR ja Maukka Lannetta! Oppiin ovat olleet tervetulleita myös muutkin kuin kirjaston kieliharjoittelijat. Luetaan yhdessä! -ryhmä ja sen vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä maahanmuuttajanaisten kanssa.

Kirjastoauton käynnit vastaanottokeskuksissa jatkuivat myös vuonna 2017. Kirjastoauto on odotettu vierailija ja käynnit ovat elämys ja vahva motivaation tuoja myös kirjaston henkilökunnalle. Kirjastomme ja sen palvelut ovat kaikille.

Kirjastoauton Bamlaa! -hankkeen tavoitteena on luoda yhteyksiä ja madaltaa kynnystä kohdata moninaisuutta ja erilaisuutta. Haluamme elämysten ja tarinoiden kautta osoittaa, että moninaisuus ja erilaisuus ovat mahdollisuuksia, eivät uhkia. Hankkeessa etistään kirjallisia keinoja saada nuoria, niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajataustaisia, miettimään ja oivaltamaan arvostavan vuorovaikutuksen merkitystä eri näkökulmista. Kohderyhmänä ovat erityisesti pojat, sillä tutkimusten mukaan tyttöjen ja poikien lukutaidon välinen ero on viime vuosina kasvanut.

Myös Entressen kirjaston lasten ja nuorten tiimi on jo pitkään edistänyt lukuharrastusta monenlaisin keinoin erityisesti tasa-arvon näkökulmasta. Espoon kaupungin Tasa-arvotoimikunta näki työmme niin tärkeänä, että kaupungin ensimmäinen TASSU- eli tasa-arvopalkinto myönnettiin tiimille. Loppusyksystä Entressen kirjastoon kokoontui espoolaisia poliitikkoja pohtimaan lukutaidon tärkeyttä tasa-arvonäkökulmasta kirjailija Timo Parvelan ajatusten innoittamana. Runomatka-hankkeen avulla alueen 2. luokkalaisista yli 1100 sai kohdata oikean kirjailijan ja lumoutua runojen voimasta. Myös vanhemmille järjestettiin kaksi yleisötapahtumaa, jossa keskusteltiin asiantuntijoiden johdolla lukemisen merkityksestä lapsen kehitykselle.

Kaikkien lukutaidon edistäminen monipuolisin menetelmin elämysten ja vuorovaikutuksen avulla on jatkossakin kirjaston keskeisiä tehtäviä!

Teksti: Katariina Lauronen
Kuvat: Espoon kaupunginkirjasto