Erilainen ystävänpäivä Ison Omenan kirjastossa

Erilainen ystävänpäivä – Puhetta seksuaalisuudesta & K18
-paja – toteutettiin keväällä 2018 Ison Omenan kirjastossa. Tapahtuman teemaksi nousi seksuaalisuus ja tieto.

Teema näkyi niin työpajoissa kuin Stagen puheohjelmassa. Illan aikana Stagella kuultiin puheenvuoroja halusta ja haluttomuudesta, monisuhteista, erotiikasta mytologiassa sekä kinkysta erilaisilta asiantuntijoilta. Illan isännöi kirjasto.

Aikuisille rajatussa pajassa oli illan aikana työpajoja, sarjakuvanäyttely, teemaan liittyvää lainattavaa aineistoa ja aikuisten satuhetkiä. Koru ja kassipajassa värkättiin koruja, avaimenperiä ja kangaskasseja erilaisilla seksuaalisuuteen liittyvillä teemoilla.

Ilta jatkui virallisen ohjelman jälkeen kauppakeskuksen ravintolassa, joka oli järjestänyt ilmaista jatko-ohjelmaa

Suunnittelua ja yhteistyötä

Halusimme tuoda julkiseen tilaan aiheita, joista voi olla vahvoja olettamuksia mutta vähän tietoa. Oppimista tekemisen, ilon ja uteliaisuuden kautta, inklusiivisessa ilmapiirissä.

Ison Omenan kirjaston paja kehittää jatkuvasti toimintaansa. Monipuolisen kouluyhteistyön lisäksi on tänä vuonna tartuttu aikuisten toimintaan. Halusimme testata pelkästään aikuisille suunnattua tapahtumaa. Paja rajattiin K18-alueeksi, jossa toteutettiin myös aikuisten satutunnit ja erilainen värkkäys- demo. Valitsimme kohderyhmäksi noin 25-35 -vuotiaat aikuiset, mikä otettiin huomioon markkinoinnissa ja suunnittelussa.


Esimerkkipohja. Kuvaaja Milli Mäntynen

Puheohjelma sitoi illan ohjelmakokonaisuudeksi. Saimme mukaan mielenkiintoisia ammattilaisia ja esiintyjiä. Teimme yhteistyötä tapahtuman tiimoilta Palvelutorin, muiden Helmet-kirjastojen, järjestöjen ja Sexpo-säätiön kanssa.

“Oliks niitä pilluminateja vielä?” – ohjattu pajatoiminta

.
Espoon kirjastojen Pajojen motto on “mielikuvitus löytyy tekemällä”. Tapahtuman yksi tavoite oli saada yhteys asiakkaisiin, joille paja on tuntematon. Kirjallisiin palautteisiin vastanneista osallistujista melkein kaikki olivat pajassa ensimmäistä kertaa. Tätä asiakasryhmää ajatellen tällaiset valmistellut ja ohjatut työpajat tuntuvat toimivan hyvin. Asiakkaalla on sapluuna tekemiselle, mutta vapaat kädet lähteä kehittämään tekemistään.

Koru- ja kassipaja oli aikataulutettu niin, että myös koko puheohjelman seuranneet ehtivät mukaan. Kassipajassa käytettiin sekä vinyylileikkuria että tulostinta. Osa painettavista kuvista oli tulostettu etukäteen. Korupajaan oli myös tehty koruaihioita erilaisista materiaaleista sekä 3D-printterillä että laserleikkurilla. Osa asiakkaista kuitenkin halusi esimerkiksi tuunata malleja isommiksi kaulakoruiksi. Näin henkilökunta pystyi esittelemään laitteiden toimintaperiaatteita myös tapahtuman aikana, koska resursseja oli varattu myös laserleikkurin käyttöön muun opastamisen lisäksi. Usealle osallistujalle tuli iloisena uutisena, että pajan laitteita voi käyttää myös tapahtumien ulkopuolella.

Espoon kirjastopajojen pedagoginen toiminta-ajatus pitää sisällään sen, että kirjasto rohkaisee ja mahdollistaa itseohjautuvaa oppimista ja ongelmanratkaisua. Työpajojen aikana tämä näytti toteutuvan käytännössä. Toisilleen tuntemattomat asiakkaat auttoivat toisiaan ja pohtivat erilaisia toteutusmahdollisuuksia. Moni kiitti palautteissa tapahtuman tunnelmaa. Tilassa oli erään palautteen mukaan “hyväksyvä, onnellinen fiilis.”


Suunnittelutyötä. Kuvaaja Milli Mäntynen.

Seuraava kierros – Try again. Fail again. Fail better.

Stagen ohjelmaa seurasi lopulta noin 70 osallistujaa ja pajassa kävi illan aikana reilut 200 osallistujaa. Heistä parikymmentä osallistui aikuisten kolmeen satuhetkeen.

Mitä jäi käteen? No ainakin jonkin verran ylimääräisiä materiaaleja työpajoista. Emme osanneet ennustaa materiaalien suosiota, joten joitakin tiettyjä aihioita jäi reilusti, toisia taas tarvittiin lisää. Tapahtuman ajan laitteella päivystävä pajalainen vähentäisi ylijäämää. Palautekeskustelussa nousivat esiin myös aikataulutuksen haasteet tapahtuman valmistelussa. Tiukka aikataulu ja viivästysten suma lyhensi esimerkiksi markkinointimateriaalien suunnitteluun käytettävää aikaa.


Kassipaja. Kuvaaja Antti Kaipainen.

Kerätyt kirjalliset ja suulliset asiakaspalautteet olivat lähes poikkeuksetta positiivisia. Moni osallistuja oli ilahtunut, että kirjasto tarttuu rohkeasti tällaiseen aiheeseen. Palautteista nousi esiin kiinnostus aikuisten ohjattuun työpajatoimintaan myös tulevaisuudessa, aiheesta riippumatta. Ohjatun toiminnan koettiin madaltavan kynnystä tulla tulevaisuudessa tekemään omia projekteja pajaan.

Kirjoittanut: Milli Mäntynen

Kirjoittaja on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa osana opinnäytetyötyötään.

Vastaa